Skip links

Sermon – Kingdom Of God (Pdt. Vandy)

Pokok bahasan khotbah dalam kitab Matius 6:33 & Roma 14:17

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.


Date: November 26, 2018

Return to top of page