Skip links

Popular Programs

See Our Programs

Daily Bible Verse

Yeremia 29:11( rancangan damai sejahtera)

Yeremia 29:11( rancangan damai sejahtera)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan   apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera   dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.”  

Filipi 4:9 ( Damai Sejahtera )

Filipi 4:9 ( Damai Sejahtera )

“Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.  Maka Allah sumber damai sejahtera  akan menyertai kamu..”  

Roma 12:11( Roh yang Menyala-nyala)

Roma 12:11( Roh yang Menyala-nyala)

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala   dan layanilah Tuhan.”  

SEE DAILY BIBLE VERSE >

Good TV News

Return to top of page