Skip links

Sermon – Rancangan Tuhan (Pdt. Imelda Wiguna)

Pokok bahasan khotbah dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya

Yeremia pasal 29 ayat 11

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

Yesaya pasal 14 ayat 24 dan 27

TUHAN semesta alam telah bersumpah, firman-Nya: “Sesungguhnya seperti yang Kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang Kurancang, demikianlah akan terlaksana:

TUHAN semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali?


Date: March 5, 2019

Return to top of page