Skip links

Lebih tinggi daripada gunung (Liu Yi Feng) – True Love Blog(ID)

Pendeta Prancis ,Liu Yi Feng. Waktu muda sudah mengabdikan diri,fokus belajar menyebarkan agama.

Berjuang di tanah asing,menjadi sahabat Hua Lian.

Datang ke Taiwan setengah abad,menganggap Taiwan adalah keluarganya,tidak pernah merasa capek melayani. Melayani adalah sesuatu yang menyenangkan,memberi pelayanan dengan sepenuh hati


Date: January 28, 2020

Return to top of page