“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah   dan kebenarannya  , maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. . 

 

Matius 6:33 ( Kerajaan Allah )

“Sebab seorang anak telah lahir   untuk kita  , seorang putera telah diberikan  untuk kita; lambang pemerintahan   ada di atas bahunya,   dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib,   Allah yang Perkasa,  Bapa   yang Kekal,   Raja Damai. 

 

Yesaya 9:6 ( Seorang anak tlah lahir) )

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala   dan layanilah Tuhan.”

 

Roma 12:11( Roh yang Menyala-nyala)

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

 

Amsal 1:7 ( Takut akan Tuhan )

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan   apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera   dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.”

 

Yeremia 29:11( rancangan damai sejahtera)

“Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.  Maka Allah sumber damai sejahtera  akan menyertai kamu..”

 

Filipi 4:9 ( Damai Sejahtera )

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala   dan layanilah Tuhan.”

 

Roma 12:11( Roh yang Menyala-nyala)

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

 

Amsal 1:7 ( Takut akan Tuhan )

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan   apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera   dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.”

 

Yeremia 29:11( rancangan damai sejahtera)

“Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi,  percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai  , yang juga cakap mengajar orang lain”

 

2 Timotius 2:2( Pemuridan)

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala   dan layanilah Tuhan.”

 

Roma 12:11( Roh yang Menyala-nyala)

“Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.  Maka Allah sumber damai sejahtera  akan menyertai kamu..”

 

Filipi 4:9 ( Damai Sejahtera )